Information om Fiberinstallationen

Lite information ang. fiberinstallationen: Att komma igång
Välj TV och Telefon leverantör via: Bredbandsväljaren

P.S. Styrelsen av samfälligheten är inte ansvarig för fiberinstallationen eller för fiberavtalen.

Vid problem kontakta vår IP/tjänsteleverantör Universal Telecom:
Telefon: 0771 85 00 00
E-post: info.se@uvtc.net
Öppettider: Mån-Tors 09-20, Fre 09-19