Information särskilt riktad till dig som har bullerplank mot bilvägen. Styrelsen har haft en diskussion med kommunen om att bättra på planket.

Nu har kommunen bekräftat att de kommer byta ut de delar av planket som är dåliga, vilket de bedömer är en hel del. Arbetet sker sektionsvis – dvs de bygger och målar färdigt komplett på fabrik för att sedan montera. Då behöver inte fastighetsägarna måla sin sida av planket.

Arbetet utförs av Sandå Måleri. Det beräknas påbörjas v 26-27 och tar ca 3 veckor att slutföra.