Föreningens årsstämma kommer att hållas söndag den 19 mars kl 15:00 i
Breddenskolans matsal. Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt! Det är bra för sammanhållningen i området och för att hålla sig ajour med vilka frågor styrelsen diskuterar.

Ta del av stämmohandlingarna här >