Samfällighetens organisationsnummer: 716417-3481

Stadgar

Stadgar
Stadgar (original)
Kartor och Ritningar

Protokoll och dokument från tidigare år

Verksamhetsår 2019
Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2018
Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2017
Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2016
Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2015
Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2014
Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2013
Protokoll från styrelsens möten
Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2012
Protokoll från styrelsens möten
Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2011
Protokoll från styrelsens möten
Handlingar till årsmötet