Här hittar du handlingarna till samfällighetens årsstämma.

Stämman 2023

Budget 2023
Debiteringslängd
Föredragningslista årsstämma 2023
Årsredovisning 2022

Protokoll från stämman 2023-03-19