Här hittar du handlingarna till samfällighetens årsstämma.

Stämman 2024

Budget 2024
Debiteringslängd 2024 efter årsstämma
Föredragningslista årsstämma 2024
Årsredovisning 2023
Motion till stämman: Höjda styrelsearvoden (och arvoden till revisorer)

Protokoll från stämman 2024-03-17

Stämman 2023

Budget 2023
Debiteringslängd
Föredragningslista årsstämma 2023
Årsredovisning 2022

Protokoll från stämman 2023-03-19